Про нас‎ > ‎

Наша діяльність

Основними напрямами діяльності ПАТ „ДАК „Українське видавничо-поліграфічне об`єднання” є:

-   виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;

-   надання поліграфічних, додрукарських та післядрукарських послуг;

-   видавнича діяльність;

-   розповсюдження друкованої продукції;

-   науково-дослідна діяльність;

-   розроблення і впровадження прогресивних технологій виготовлення друкованої продукції;

-   здійснення єдиної технічної політики, організація та координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт та робіт, пов’язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і застосуванням передових технологій у сфері поліграфії, видавництва та розповсюдження друкованої продукції;

-   надання інформаційних послуг;

-   організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків, аукціонів.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА Дата розміщення: 20.02.2013 р. Дата здійснення дії: 20.02.2013 р. Термінове повідомлення: Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об’єднання" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21661711 Місцезнаходження емітента : 03057 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. О. Довженка, буд. 3 Регіон емітента: 8039100000 Телефон емітента: (044) 455-59-96 Електронна поштова адреса емітента: office@dak-print.com.ua Текст повідомлення: На підставі рішення Акціонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.02. 2013 року № 171) ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" повідомляє про зміни в складі правління: - Відкликано члена правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" Хотенюка Олега Михайловича, який був членом правління з 20.08.2012р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). - Призначено члена правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" – Мінакову Лелю Валеріївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акціями ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять років. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Продан Василь Васильович.